Barnegrupper

Barnehagen har 6 avdelinger med barn i alderen 1-6 år:

Spirene – småbarnsgruppe, 1-3 år

Gartnerne – småbarnsgruppe, 1-3 år

Toddlerne – småbarnsgruppe, 1-3 år

Utforskerne – storebarnsgruppe, 3-6 år

Oppdagerne – storebarnsgruppe, 3-6 år

Filosofene – storebarnsgruppe, 3-6 år


Litt om avdelingene våre:

Spirene holder til i underetasjen sammen med Toddlerne og Gartnerne. På Spirene er det 14 barn (alder 1-3 år) og 4 ansatte (2 barnehagelærer og 2 pedagogiske medarbeidere). Disse tre gruppene deler bistro og spiser ofte måltidene sine sammen, blant annet felles frokost når barna kommer om morgenen. Spirene har et stort og flott rom som de er mye på (her sover de også på senger), men beveger seg også rundt i resten av barnehagen og utforsker de andre rommene. Spirene går på tur en gang i uken og utforsker nærområdet rundt barnehagen (f.eks bakgården og lørenparken). På Spirene følger vi barnas spor og undrer oss sammen over ting vi finner på vår vei.

Filosofene holder til i 1. etasje sammen med Oppdagerne og Utforskerne. På Filosofene er det 24 barn (3-6 år) og 4 ansatte (2 barnehagelærere og 2 pedagogiske medarbeidere). Disse tre gruppene deler bistro og spiser ofte måltidene sine sammen, blant annet felles frokost når barna kommer om morgenen. Filosofene har et rom de hører til, men storebarna velger ofte selv hvor de ønsker å leke på etasjen og beveger seg derfor mye rundt fra rom til rom. Filosofene har ofte prosjekter på gang som følger barnas initiativ. Vi utvikler også rommene, alt etter hva barna er opptatt av.

Filosofene er på tur en gang i uken, både i nærområdet og på lengre turer med buss og t-bane.

Skolespirene er fordelt på Filosofene, Oppdagerne og Utforskerne, men har egen Skolespiretid hver uke (minst 6 timer). Disse går på turer sammen, til pi-parken, har egne matlagingsaktiviteter osv.

Personvern og cookies